Door Dirk-Jan Hoekstra op 5 juli 2015

Algemene beschouwingen jaarrekening 2014

Afgelopen donderdag mochten partijen in de raad hun beschouwing geven over de jaarrekening en het burgerjaarverslag 2014. Hoe goed heeft het college haar werk gedaan? Natuurlijk waren de coalitiepartijen zeer positief. De oppositie had geen roze bril opgezet. Fractievoorzitter Barbara de Reijke van de VVD zei in haar speech: “de VVD is kritisch maar met een uitgestoken hand. En dat is ook onze rol als oppositiepartij. Geen verbetering zonder ook te kijken naar wat minder goed gaat”. Daar kunnen wij ons prima bij aansluiten. Wel was er één kritisch geluid uit de coalitie: fractievoorzitter Allan Blom zei het volgende: “Natuurlijk Belang vindt het overschot van ruim 340 duizend Euro jammer en vindt het onvermijdelijk enkele gemiste mogelijkheden te benoemen, zoals de sportzaal en het nieuwe Dorpshuis. Daarop is door het vorige college teveel bezuinigd. Met als gevolg geen wedstrijdsport en de constatering van een te klein dorpshuis” (aldus NB). Maar over welk jaar gaat het hier werkelijk? Het nieuwe college was op 5 juni 2014 officieel van start gegaan en de bouw van het nieuwe Dorpshuis pas september 2014 gestart. Ook wij hadden kritische punten op de jaarrekening, zoals op het als weer niet realistisch plannen, overigens dé grootste oorzaak van het overschot. De niet uitgevoerde werkzaamheden moeten nu in 2015 worden ingehaald en betaald. Maar ook over de bezuinigingen maken wij ons zorgen, die moeilijk aan inwoners uit te leggen zijn, en waar de Partij van de Arbeid andere keuzes had willen maken. De algemene beschouwingen kunt u middels deze link online terug luisteren. En een woordelijk verslag van de bijdrage van onze fractievoorzitter Gert-Jan Baerents staat hieronder:

Dank u wel voorzitter. Als dit nog mag. De fractie van de Partij van de Arbeid bedankt de ambtenaren die zich het afgelopen jaar hebben ingezet en ervoor gezorgd hebben dat we ook 2014 met een positief saldo hebben kunnen afsluiten.
Het doorschuiven van projecten in de openbare ruimte is iets waar de Partij van de Arbeid – maar ook andere partijen – zich al langer zorgen over maakt. We dachten dit eerder op te lossen met de kreet “realistisch begroten”, maar voor de komende begroting zo het misschien wenselijk zijn om ook realistisch te gaan plannen. Misschien moeten we 2016 minder vol plannen zodat we minder uitlopen en hoeven door te schuiven.
De Partij van de Arbeid vindt het een gemiste kans dat de interne scholing van medewerkers op communicatie is doorgeschoven. Dit had namelijk handig geweest. Bezuinigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd, vragen om een goede uitleg naar inwoners en instanties, maar ook het vervolg van de afgelopen “week van de veranderende samenleving” vraagt in de toekomst een andere manier van communiceren en samenwerken met inwoners en instanties. Een onderzoek naar het vergroten van de sociale cohesie kan hierin misschien ook een ander inzicht geven en het zou mooi zijn als het college dit kan oppakken voor de begroting 2016 en alles daarvoor in kaart kan brengen.
Het afgelopen jaar is er goed gebruik gemaakt van het minimabeleid. Het vergroten van de keuzemogelijkheden van de keuzekaart, of het declaratiefonds want vorig jaar hadden we twee namen, is mooi maar wij vragen ons nog steeds af of met de beschikbaar gestelde middelen deelname echt mogelijk is. De Partij van de Arbeid zal hier de komende maanden wederom zelf onderzoek naar doen en als ons vermoeden bevestigd wordt, zullen wij nogmaals met voorstellen komen om de bedragen, van inmiddels het declaratiefonds, aan te passen.
De decentralisaties zijn goed verlopen en iedereen krijgt, zoals het er nu uit ziet, de hulp die zij nodig hebben. Dank aan de ambtenaren die dit goed hebben voorbereid en zorgen voor een soepele uitvoering hiervan. De door de Partij van de Arbeid gevraagde “monitor sociaal domein” zorgt ervoor dat de raad meer inzicht heeft in de gevolgen van de decentralisaties.
Dan nog een tweetal zaken op ruimtelijk gebied. De oplossing die steeds wordt gezocht bij het aanpakken van parkeeroverlast is niet de keuze van de Partij van de Arbeid, maar wij weten ook dat wij geen meerderheid hebben in deze gemeenteraad om een goede integrale aanpak van de parkeerproblematiek te pakken. En dan de papieren tijger in de jaarrekening: de fietsnota. Nu de Stadsregio extra middelen beschikbaar heeft gesteld voor het fietsbeleid, zou het mooi zijn als de knelpunten uit de fietsnota een keer goed worden aangepakt. Het is aan het college om voortvarend aan de slag te gaan en nu wel een keer budget te halen uit de Stadsregio en het niet te laten liggen. We werken samen in die regio, dus laten we ook gebruik maken van die regio.
Terugkijkend op 2014: ja een goed resultaat, maar wel genoeg steken die opgehaald kunnen worden, en moeten worden voor de Partij van de Arbeid, en zeker genoeg uitdagingen voor de toekomst.

Dirk-Jan Hoekstra

Dirk-Jan Hoekstra

Woont in: Duivendrecht Krijgt energie van: Het voor elkaar krijgen van zaken. Ik ben bijna altijd wel met iets bezig. Sterk in: Analyseren, blijven vasthouden aan dingen die belangrijk zijn, en op een vriendelijke manier mensen aanzetten om werk op te pakken. Motto: “Verander je wereld, begin bij jezelf”. Ik heb een humanistische kijk op

Meer over Dirk-Jan Hoekstra