Door Dirk-Jan Hoekstra op 17 april 2013

Afwegingen kredietverstrekking bouw scholen Duivendrecht

In mijn column in het Weekblad voor Ouder-Amstel heb ik u beloofd onze overwegingen m.b.t. de bouwplannen en de kredietverstrekking daarvoor alvast op onze website te zetten. Indien u opmerkingen of zaken aan ons wilt meegeven, kunt u hieronder reageren of contact met ons opnemen.

Waarom worden de scholen niet gewoon voor de normvergoeding gebouwd en heeft de PvdA ingestemd om extra geld aan de scholen te geven?
De normbedragen gaan uit van een sober, maar doelmatig gebouw, en houdt geen rekening met aanvullende eisen en wensen die een gemeente stelt. In Ouder-Amstel hebben we ervoor gekozen extra te investeren in het Frisse School concept klasse A, vanwege de slechtere luchtkwaliteit en omdat een gezond binnenklimaat (voldoende zuurstof en juiste temperatuur o.a.) de concentratie en schoolprestaties van leerlingen verbetert. Wij vinden dat kinderen goed onderwijs moeten krijgen welke hen een stevige basis biedt voor hun toekomstige participatie in de maatschappij.

Is Frisse Scholen klasse B i.p.v. klasse A dan acceptabel?
N.a.v. het antwoord van de schoolbesturen dat de luchtfilters gelijk aan klasse A blijven en we nog steeds tot de weinige gemeentes behoren die Frisse Klasse A of B financieren denken we van wel.

Mag de school 7 meter buiten het bouwvak worden gebouwd?
Het bestemmingsplan dat de gemeenteraad op 24 maart 2010 heeft vastgesteld, staat deze 7 meter buiten het bouwvak toe. Desalniettemin hebben de scholen als goede buur en het gemeentebestuur de verantwoordelijk alle belangen goed af te wegen. De scholen zijn verantwoordelijk voor de bouwplannen en het college om deze te toetsen aan het bestemmingsplan. Indien de scholen of het college met een voorstel komen waardoor binnen het bouwvak kan worden gebleven en binnen de projectplanning en het projectbudget dan zullen we dat zeker overdenken. Tevens is een overweging m.b.t. het geluid van spelende kinderen dat een deel van het schoolplein nu voor de schoolgebouwen komt te liggen en niet aan de kant van de flats.

Wat vind de PvdA van dat de scholen zonnepanelen op het dak willen plaatsen i.p.v. een groen dak aanleggen ter compensatie van het groen dat verdwijnt in het Zonnehofgebied?
Wij vinden het erg jammer dat het groene dak komt te vervallen, maar het is voor ons niet direct een showstopper. Tijdens de commissie Dorpshart Duivendrecht afgelopen 11 april hebben we wel kritische vragen gesteld over welk effect de zonnepanelen hebben op het wooncomfort voor omwonende en gevraagd of het niet mogelijk is deze zonodig op de flats i.pv. op de school te plaatsen. Dat leek wethouder Chris Larson een ingewikkelde zaak en we kregen dus geen toezegging dat zij dit zou uitzoeken. Afhankelijk van de inwonersreactie zullen wij in de komende raadsvergadering hier verder op aandringen.

Is het onderwijsconcept belangrijker dan een multifunctioneel schoolgebouw om kosten te besparen?
Volgens mevr. de Brink, de adviseur die namens de schoolbesturen sprak tijdens afgelopen commissievergadering, zijn er andere scholen in het land die wel ruimtes gezamenlijk kunnen gebruiken. Maar in geval van OSG De Grote Beheer en de A. Bekemaschool is dat niet mogelijk vanwege het onderwijsconcept van de Bekemaschool waarbij alle ruimten altijd in gebruik zijn. De scholen hebben ieder recht op hun eigen onderwijsaanpak en ouders uit Duivendrecht kiezen ook specifiek voor de ene of de andere school omwille hun onderwijsaanpak. Tijdens de commissie hebben we wel gevraagd of we dat niet al veel eerder hadden kunnen weten, dus dat hoop op een kostenbesparing van begin af aan een onreële verwachting was.

In bijgevoegd document staan de vragen die wij schriftelijk hadden gesteld vooraf de Comissie Dorpshart Duivendrecht en de antwoorden van het college:
Vragen fractie PvdA inzake bouw scholen

En hier kunt u het Audioverslag van de commissievergadering 11 april beluisteren.

Dirk-Jan Hoekstra

Dirk-Jan Hoekstra

Woont in: Duivendrecht Krijgt energie van: Het voor elkaar krijgen van zaken. Ik ben bijna altijd wel met iets bezig. Sterk in: Analyseren, blijven vasthouden aan dingen die belangrijk zijn, en op een vriendelijke manier mensen aanzetten om werk op te pakken. Motto: “Verander je wereld, begin bij jezelf”. Ik heb een humanistische kijk op

Meer over Dirk-Jan Hoekstra