19 april 2018, van 20:00 tot 22:00, Gemeentehuis | Gemeentehuis

Raadsvergadering

Op donderdagavond 19 april vergadert de gemeenteraad van Ouder-Amstel.

De onderwerpen zijn meestal gelijk aan de onderwerpen op de voorgaande twee commissievergaderingen. De volledige agenda en achterliggende documenten staan op de website van de gemeente.

Indien u de fractie van de Partij van de Arbeid van input wilt voorzien, kunt u contact met ons opnemen via 06-1040 1769 en ouder-amstel@pvda.nl