14 december 2017, van 20:00 tot 23:00, Gemeentehuis | Gemeentehuis

Raadsvergadering

Op donderdagavond 14 december om 20.00 is er een gemeenteraadsvergadering in het gemeentehuis. Hieronder staan de onderwerpen die als bespreekstuk op de agenda staan. Wanneer de PvdA van input wilt voorzien kunt u contact opnemen met onze raadsleden.

9.a Vaststellen uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABP Zuid (2017/69)

Met het vaststellen van de Ruimtelijk Economische Visie heeft de gemeenteraad de ambitie vastgelegd voor het Amstel Business Park (ABP) Zuid. Onderdeel van deze ambitie is de Duivendrechtsevaart op een aantal strategische plekken vrij te maken van woonboten en om het illegale gebruik van de kade op te heffen en daarmee de kade weer openbaar toegankelijk te maken. Met het voorkeursscenario 3 is op hoofdlijnen weergegeven hoe deze ambitie kan worden gerealiseerd. Dit voorkeursscenario is verder uitgewerkt in de Strategie. Het is nu aan de gemeenteraad om het uitgewerkte voorkeursscenario vast te stellen.

9.b Ruimtelijke visie drie percelen nabij de Ouderkerkerplas (2017/66)

Reeds geruime tijd spelen er meerdere initiatieven aan de Holendrechterweg e.o. Het gaat om woningbouwplannen voor het terrein van het voormalig garagebedrijf
Compier, de manege Gijsbrecht van Aemstel en het terrein van het voormalige transportbedrijf Verheul. [..] Tijdens het ontwerpproces bleek dat de Ruimtelijke Visie niet (meer) geschikt was als
toetsingskader. [..] Om die reden is aan Kien ontwerp de opdracht gegeven de visie te actualiseren. [..] Voorgesteld wordt de ruimtelijke visie vast te stellen.

9.c Transformatie Entrada (2017/73)

Momenteel is Entrada een monofunctioneel kantorengebied. Het doel is om Entrada te transformeren naar een levendig woongebied met bijbehorende functies. [..] Het college vraagt de gemeenteraad om kennis te nemen van de inhoud van de stedenbouwkundige visie en uitgangspunten mee te geven voor een samenwerking met alle eigenaren om te komen tot een stedenbouwkundig plan.

9.d Maatregelen inzameling afval en grondstoffen tbv VANG-HHA doelstellingen (2017/65)

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om maatregelen te kiezen, in het kader van de ambitie om in de periode van 2020 tot 2025 een bronscheiding van 75% te behalen en 100 kg restafval per inwoner per jaar. Er zijn verschillende opties om uit te kiezen zoals Herintroductie gft-scheiding: huis-aan-huis inzamelen.

9.e Rekenkameronderzoek 2017 (2017/74)

Door de Rekenkamer was een quickscan gedaan m.b.t de doorwerkingen van de Rekenkameronderzoeken uit 2011-2015 op het beleid/handelen van de gemeente. De Auditcommissie heeft deze besproken en doet nu een aantal verbetervoorstellen, o.a. betreffende de tijdigheid waarmee raadsvoorstellen bekend worden gemaakt.

De volledige agenda van de raadsvergadering en achterliggende stukken kunt hier op de website van de gemeente vinden:
http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=ouderamstel&agendaid=IBABS-100011071&FoundIDs=&year=2017