15 december 2016, om 23:00, Gemeentehuis | Gemeentehuis

Raadsvergadering

In het algemeen komen de onderwerpen uit de voorgaande commissie Ruimte en de voorgaande commissie Burger en Bestuur op de raadsagenda, zodat erover kan worden besloten en gestemd.