30 mei 2013, Gemeentehuis | Gemeentehuis

Raadspreekuur

De gemeenteraad houdt periodiek een raadsspreekuur. Het spreekuur is er om naar elkaar te luisteren en met elkaar te praten, om elkaar te informeren over de stand van zaken in Ouder-Amstel, over wat u er van vindt.

Om gebruik te maken van het spreekuur of om u aan te melden als inspreker kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, de heer W. van Zanen, telefoon (020) 304 33 32 of raad@ouder-amstel.nl