12 april 2018, van 19:30 tot 21:25, Gemeentehuis | Gemeentehuis

Raadscommissieverg. Ruimte

Op donderdag 12 april vergadert de raadscommissie Ruimte onder andere over de volgende onderwerpen:

Bestemmingsplan Noodoverloop De Ronde Hoep (2018/18)
Herziene tarieventabel leges 2018 (2018/17)
Jaarstukken 2016 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

Indien u de fractie van de Partij van de Arbeid van input wilt voorzien, kunt u contact met ons opnemen via 06-1040 1769 en ouder-amstel@pvda.nl

De volledige agenda en achterliggende documenten staan op de website van de gemeente.