8 december 2016, om 23:00, Gemeentehuis | Gemeentehuis

Commissie Burger en Bestuur (over o.a. Evenementenbeleid)

De agenda wordt volgende week bekend nadat de agendacommissie deze heeft vastgesteld.