29 januari 2014 | Dorpshuis Duivendrecht

Algemene Ledenvergadering

De uitnodiging en agenda zijn per brief of e-mail aan de leden gestuurd. Voor vragen kunt contact opnemen met ouderamstel@pvda.nl