26 maart 2018, van 20:30 tot 22:30, clubhuis CTO Duivendrecht | clubhuis CTO Duivendrecht

Algemene Ledenvergadering

Beste partijgenoot,

Hierbij nodigt het afdelingsbestuur PvdA je uit voor de Algemene Ledenvergadering 2018.
Deze vergadering vindt plaats op maandagavond 26 maart 2018 aanvang 20.30,
Biesbosch 39 – clubhuis CTO – 1115 HE Duivendrecht.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 4. Terugblik c.q. stand van zaken naar aanleiding verkiezingen
 5. Verslag ALV 28 maart 2017
 6. Jaarverslag secretaris (Jaarverslag 2017 PvdA Afdeling Ouder)
 7. Jaarverslag penningmeester (wordt op vergadering uitgereikt)
 8. Verslag kascommissie (wordt op vergadering uitgereikt)
 9. Netwerk organisatie PvdA
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De vergadering zal om ongeveer 22.30 uur worden afgesloten. Na afloop van de vergadering nodigt het afdelingsbestuur je uit voor een nazit en borrel.

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn laat het weten.

Met vriendelijke groet,
Jan Alberts
secretaris