12 december 2016, om 22:00, Bindelwijk | Bindelwijk

Algemene Ledenvergadering PvdA

Over 15 maanden vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De huidige ontwikkelingen van de afdeling Ouder – Amstel, geven aanleiding om in gesprek te gaan met de leden van de afdeling. Wil de PvdA na de verkiezingen in maart 2018 – en in de vele jaren daarna – actief in het gemeentebestuur van Ouder-Amstel deelneemt, dan moeten wij nu in actie komen. Het opstellen van een lokaal verkiezingsprogramma en het werven en selecteren van kandidaten voor de kieslijst vraagt een stevige en gezamenlijke aanpak. Daarom zal er een ledenvergadering plaats vinden, te weten op maandag 12 december a.s. aanvang 20.00 uur tot 22.00 uur. De vergadering vindt plaats in de Bindelwijk te Ouderkerk aan de Amstel. Noteer deze datum alvast in je agenda. Officiële uitnodiging volgt.