10 maart 2015, om 22:15, Gemeentehuis, Ouderkerk a/d Amstel | Gemeentehuis, Ouderkerk a/d Amstel

Algemene Ledenvergadering

Namens het bestuur van de afdeling Ouder-Amstel nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering, op dinsdag 10 maart 2015. Deze vergadering vindt plaats in het gemeentehuis van de Gemeente Ouder-Amstel, Dorpstraat te Ouderkerk aan de Amstel. De vergadering vangt aan om 20.00 uur en zal om 10.15 eindigen.

Tijdens deze ALV staat de verkiezing van een nieuw bestuur centraal. Het huidige bestuur zal tijdens de ALV aftreden. Op dit moment zijn er een drietal leden die zich hebben aangemeld voor de bestuursfuncties van voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze kandidaten zijn:

 • Bart Zonnenberg stelt zich beschikbaar voor de functie van voorzitter;
 • Jan Alberts stelt zich beschikbaar voor de functie van secretaris;
 • Monique Josemans stelt zich beschikbaar voor de functie van penningmeester.

Ook zal tijdens deze ALV de congres afvaardiging besproken worden. Op dit moment stelt Martijn Kahlman zich kandidaat voor de taak van congres afgevaardigde namens de afdeling Ouder-Amstel.

Het bestuur roept de leden op zich eventueel kandidaat te stellen voor bestuur functies en/of congres afgevaardigde. Aanmelden van kandidaten kan tot 10 dagen voor de ALV. Aanmelden van kandidaten bij de huidige waarnemend secretaris.

De voorlopige agenda is als volgt:

 • Opening
 • Mededelingen
 • Vaststellen agenda
 • Vaststellen verslag ALV 29 januari 2014
 • Aftreden huidige bestuur, te weten: Jan Alberts waarnemend secretaris; Wil Post penningmeester.
 • Verkiezing nieuw bestuur
 • Congres afvaardiging
 • Vaststellen werkplan 2015
 • Stand van zaken in de fractie (door Gert-Jan Barents, fractievoorzitter)
 • Rondvraag
 • Sluiting.

Na afloop van de ALV nodigt het bestuur de leden uit voor een gezellige samenkomst in café de Vrije Handel.
Mocht u verhinderd zijn laat dat dan weten, door dit te melden bij de waarnemend secretaris.
E-mail: ouder-amstel@pvda.nl