11 juni 2013, Dorpshuis Duivendrecht | Dorpshuis Duivendrecht

Algemene Leden Vergadering

Aan de leden van de afdeling PvdA Ouder-Amstel

Hierbij nodig ik je van harte uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 11 juni 2013. De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis te Duivendrecht, aanvang 20.15 uur. Belangrijkste agenda onderwerpen zijn o.a. input verkiezingsprogramma en verkiezing voorzitter afdelingsbestuur.

Namens de fractie en het afdelingsbestuur,
met vriendelijke groet,

Jan Alberts

Deze uitnodiging en de agenda zijn per post verstuurd. Indien u deze opnieuw wilt ontvangen, neem bel telefoonnummer +31 6-1040 1769 of contact of e-mail aan ouder-amstel@pvda.nl.